Tillbaka

SpTB08 - Vittnesbörd till församlingen om att styrka våra instutioner och utbildningscentra

  Introduktion
  Innehållsförteckning
  Kapitel 1—Herren älskar en glad givare
  Kapitel 2—Centrum för inflytande och upplärning
    Upplärningsskolar för medarbetare
    Verkets omfattning
    Verkets omfattning i främmande länder
  Kapitel 3—Upprättande av minnesmärken i Washington D. C
  Kapitel 4—Inflytelsesrika centra i sydstaterna
    Nashville-sanatoriet
  Kapitel 5—Vår skola i Huntsville som ett upplärningscentrum
    Upplärning av medarbetere
    Läkarmissionsarbetet
    Återlösa tiden
  Kapitel 6—En bön om läkarmissionsevangelister
    Arbetets vikt
    Upplärning av medarbetere
    Sjuksköterskor som evangelister