Tillbaka

SpTB09 - Vittnesbörd till församlingen om personligt ansvar och kristen enhet

  Innehållsförteckning
  Kapitel 1—Vakna! Vakna! Vakna!
  Kapitel 2—“Fulländning genom lidanden”
  Kapitel 3—Personligt ansvar och kristen enighet
    Personlig ansvar
    Nödvändigheten av samordnade insatser
    Eniga ansträngningar
    Människor skall vara rådgivare, inte härskare
    Råd till människor i ämbetsställning
    Ohelgad självständighet
    En uppmaning om enighet
  Kapitel 4—Behovet av samlingslokaler