Tillbaka

SpTB12 - Oakwoods Hantverksskola

  Inledning
  Innehållsförteckning
  Kapitel 1—Arbetet bland färgade människor
    Upprättandet av skolor
  Kapitel 2—Huntsville-skolan
  Kapitel 3—Huntsville-skolans behov
  Kapitel 4—Brev till en lärare i Huntsville
  Innehållsförteckning
  Barnhemmet
  Vår Huntsville-skola som upplärningscentrum
  Upplärning av medarbetare
  Läkarmissionsarbetet
  Som ett upplärningscentrum
  Återlösa tiden
  Råd till lärare och studerande
  Värdet av praktisk träning