Kolportørevangelisten kapitel 11. 83.     Fra side i den engelske udgave.tilbage

Sandhedens kraft til at overbevise og omvende sjæle.

Den strengeste retskaffenhed.
Efter som enden nærmer sig, vil Guds værk vokse i styrke og renhed og hellighed. Arbejderne vil fyldes med kærlighed til Gud og til hinanden. De vil værne om den strengeste retskaffenheds principper. Når den sande grundtone bliver anslået, vil Gud åbenbare sig som en barmhjertig og kærlig Gud. Engle fra himmelen vil komme menighedens medlemmer på jorden nær for at hjælpe dem i deres trang. Lad os altid huske, at vi er Guds medarbejdere. I samarbejde med himmelske kræfter vil vi føre hans gerning frem mod afslutningen med sang og med glæde i hjertet. En hellig nidkærheds ild vil blive tændt i hver eneste sjæl. Den ene skare efter den anden vil forlade fjendens rækker for at komme Herren til hjælp mod de vældige.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.