Kolportørevangelisten kapitel 13. 90.     Fra side i den engelske udgave.tilbage

Vovet og ophidsende.

Verden oversvømmes af bøger, som hellere burde tilintetgøres end udbredes. Bøger om indianerkampe og lignende emner, der udgives og sælges for fortjenestens skyld, burde helst aldrig læses. Der er en djævelsk fortryllelse ved disse bøger. Den hjerteskærende fremstilling af forbrydelser og afskyeligheder har en bedårende magt over mange unge og vækker hos dem et ønske om at blive berømt, om det end skulle ske ved de mest ondskabsfulde handlinger. Der er mange andre bøger, ganske vist ofte med historisk tilsnit, hvis indflydelse ikke er stort bedre. De ugerninger, de grusomheder og de tøjlesløse bedrifter, der skildres i disse skrifter, har virket som en surdej i manges sind og ledet til udøvelsen af lignende handlinger. Bøger, der beskriver menneskelige væseners djævelske gerninger, gør ond dåd offentlig bekendt. De grufulde ditalier i forbrydelse og elendighed er det unødvendigt at gennemleve endnu en gang og ingen, der tror på sandheden for denne tid, bør være med til at vedligeholde erindringen om dem. .....

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.