Kolportørevangelisten kapitel 2. 13.     Fra side i den engelske udgave.tilbage

Kolportørens kvalifikationer

Hvor der er tale om at lede sjæle til Kristus, er den lærdeste mands viden kun dårskab, hvis han ikke har lært i Kristi skole. Gud kan kun virke gennem dem, der vil modtage indbydelsen: "Kom hid til mig, alle I, som er trætte og tyngede af byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær af mig; thi jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet; så skal I finde hvile for jeres sjæle. Thi mit åg er gavnligt, og min byrde er let." Matt 11,28-30.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.