Kolportørevangelisten kapitel 5. 34.     Fra side i den engelske udgave.tilbage

Vore skrifters indflydelse

I andre lande.
Det er blevet vist mig, at vore skrifter allerede har indvirket på nogles sind i andre lande ved at nedbryde fordommens og overtroens mure. Jeg så mænd og kvinder, som med spændt interesse studerede blade og nogle få sider traktater, der handlede om den nærværende sandhed. De læste disse beviser, som for dem var så nye og så underfulde og slog op i deres bibler med ny og dyb interesse, når sandhedsemner, der havde været dunkle for dem, blev klarlagt, særlig lyset om sabbatten ifølge det fjerde bud. Mens de ransagede skrifterne for at se, om disse ting forholdt sig således, skinnede et nyt lys ind i deres forstand, for engle svævede over dem for at indprente dem de sandheder, som de havde læst i skrifterne.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.