Kolportørevangelisten kapitel 5. 35.     Fra side i den engelske udgave.tilbage

Vore skrifters indflydelse

De virker for andre.
Disse var ikke tilfredse med blot selv at glæde sig ved lyset, og de begyndte at virke for andre. Nogle gjorde store opofrelser for sandhedens skyld og for at hjælpe de brødre, som var i mørke. Således beredes vejen for den store gerning at udbrede traktater og blade på andre sprog.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.