Kolportørevangelisten kapitel 6. 40.     Fra side i den engelske udgave.tilbage

Et opråb om kolportører.

Overbevisningens magt.
De, der befinder sig i vildfarelsens mørke, er købt med Kristi blod. De er hans lidelses frugt og der må virkes for dem. Lad vore kolportørere forstå, at det er for Kristi riges fremme, de arbejder. Han vil undervise dem, når de går ud i den gerning, Gud har givet dem at gøre for at advare verden om en nær forestående dom. Ledsaget af overbevisningens magt, af bønnens kraft og af Guds kærligheds kraft vil og kan evangelistens gerning ikke blive uden frugt. Tænk på den interesse, Faderen og Sønnen har i denne gerning. Ligesom Faderen elsker Sønnen, således elsker Sønnen dem, der er hans, dem, der arbejder, som han arbejdede for at frelse fortabte sjæle. Ingen behøver at føle, at de er magtesløse, for Kristus erklærer: "Mig er givet al magt i himmelen og på jorden." Han har lovet, at han vil skænke denne magt til sine arbejdere. Hans magt vil blive deres magt. De vil knytte deres sjæle til Gud. Kristus ønsker, at alle skal besidde hans rige nåde, som overgår enhver beregning. Den er ubegrænset, uudtømmelig. Den tilhører os ifølge en evig pagt, dersom vi vil samarbejde med Gud. Den er vor, dersom vi vil forene os med ham for at føre mange sønner og døtre til Gud.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.