Kolportørevangelisten kapitel 7. 45.     Fra side i den engelske udgave.tilbage

Et opråb om rekrutter.

Kristus vil lære dem at tale.
Mange er bedrøvede og modløse, svage i tro og tillid. Hvis de prøvede på at gøre noget for at hjælpe en eller anden, som er mere trængende, end de selv er, ville de blive stærke i Guds kraft. Lad dem tage fat på det gode arbejde at sælge vore bøger. Derved vil de hjælpe andre og den erfaring, de opnår, vil give dem forvisning om, at de er Guds medhjælpere. Når de beder Herren om hjælp, vil han lede dem til mennesker, som søger efter lyset. Kristus vil være dem nær og lære dem, hvad de skal sige og gøre. Ved at trøste andre vil de selv blive trøstet.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.