Kolportørevangelisten kapitel 9. 72.     Fra side i den engelske udgave.tilbage

Kolportøren og bibelarbejde

Nævn Jesu navn med kærlig ærbødighed.
Men skønt vi således fremholder disse måder at arbejde på, kan vi dog ikke anvise en ufravigelig linie, som enhver kan følge. Gud vil give dem indtryk, der længes efter vejledning. Han vil sige til sit menneskelige redskab: "Tal til denne eller til hin om Jesu kærlighed." Aldrig så snart bliver Jesu navn nævnt med kærlighed og ærbødighed, før Guds engle nærmer sig for at røre og bevæge hjertet.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.