Kolportørevangelisten kapitel 9. 74.     Fra side i den engelske udgave.tilbage

Kolportøren og bibelarbejde

Den største grund til frygt.
Den vanskelighed, man mest må frygte, er, at den kolportør, der møder disse søgende sjæle, ikke selv er blevet omvendt, at han ikke af egen erfaring kender Kristi kærlighed som overgår al erkendelse. Hvis han ikke selv har denne erkendelse, hvorledes skal han så kunne fortælle den dyrebare gamle beretning? Menneskene trænger til at undervises om selve grundelementet i sand tro, om, hvordan de skal tage imod Kristus og om at stole på ham som deres personlige frelser. De trænger til at vide, hvordan de skal kunne følge hans spor, hvor han går. Gid vore arbejdere skridt for skridt ville følge i Jesu fodspor og ikke udpege nogen anden vej, hvorpå man skulle kunne vandre ad himmelen til.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.