Chapter 5—A Solemn Appeal to Ministers . Call to a Higher Standard . [Special Testimonies, Series A 1:1-15 (1890).]Petoskey, Michigan,August 20, 1890Dear Brethren,I cannot express to you my burden and distress of mind as the true condition of the cause has been presented before me. There are men working in the capacity of teachers of the truth who need to learn their first lessons in the school of Christ. The converting power of God must come upon the hearts of the ministers, or they should seek some other calling. If Christ’s ambassadors realize the solemnity of presenting the truth to the people, they will be sober, thoughtful men, workers together with God. If they have a true sense of the commission which Christ gave to His disciples, they will with reverence open the word of God and listen for instruction from the Lord, asking for wisdom from heaven that, as they stand between the living and the dead, they may realize that they must render an account to God for the work coming forth from their hands. {TM 142.1}


Vidnesbyrd for prædikanter kapitel 15. 142.     Fra side 142 i den engelske udgave.tilbage

EN HØJTIDELIG APPEL TIL PRÆDIKANTER afsnit 5
Kald til et højere mål

Petoskey, Michigan, den 20.august 1890.
Kære brødre:
Jeg kan ikke udtrykke jer mit sinds byrde og kval som sagens sande tilstand er blevet vist for mig. Der er mennesker der arbejder med en sandhedens lærers dygtighed som mangler at lære deres første lektion i Kristi skole. Den omvendende kraft fra Gud må komme over prædikanternes hjerter, eller de skulle søge et andet kald. Hvis Kristi ambassadører indså alvoren i at overbringe sandheden til mennesker, ville de blive anstændige, betænksomme mennesker, der arbejder sammen med Gud. Hvis de har en rigtig sans for betroede gaver som Kristus gav til hans disciple, vil de med ærefrygt åbne Guds ord og lytte til undervisningen fra Herren, bede om visdom fra himlen således, som de står mellem livet og døden, og de må stå ved, at de må lægge et regnskab for Gud for arbejdet der kom fra deres hænder.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.