I tell you plainly, brethren, unless the ministers are converted, our churches will be sickly and ready to die. God’s power alone can change the human heart and imbue it with the love of Christ. God’s power alone can correct and subdue the passions and sanctify the affections. All who minister must humble their proud hearts, submit their will to the will of God, and hide their life with Christ in God. {TM 143.1}


Vidnesbyrd for prædikanter kapitel 15. 143.     Fra side 143 i den engelske udgave.tilbage

EN HØJTIDELIG APPEL TIL PRÆDIKANTER afsnit 5
Kald til et højere mål

Jeg siger jer klart, brødre, medmindre prædikanterne er omvendte, vil menighederne blive sygelige og klar til at dø. Guds kraft alene kan ændre det menneskelige hjerte og gennemsyre det med Kristi kærlighed. Guds kraft alene kan rette og undertrykke heftige udbrud og hellige sig hengivenheden. Alle som tjener må ydmyge deres stolte hjerter, underkaste deres vilje under Guds vilje, og skjule deres liv sammen med Kristus i Gud.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.