Oh, that men would fear the Lord! Oh, that they would love the Lord! Oh, that the messengers of God would feel the burden of perishing souls! Then they would not merely speechify; but they would have the power of God vitalizing their souls, and their hearts would glow with the fire of God’s love. Out of weakness they would become strong; for they would be doers of the word. They would hear the voice of Jesus: “Lo, I am with you alway.” Jesus would be their teacher; and the word they minister would be quick and powerful, sharper than any two-edged sword, and a discerner of the thoughts and intents of the heart. Just in proportion as the speaker appreciates the divine presence and honors and trusts the power of God, is he acknowledged as a laborer together with God. Just in this proportion does he become mighty through God. {TM 143.4}


Vidnesbyrd for prædikanter kapitel 15. 144.     Fra side 144 i den engelske udgave.tilbage

EN HØJTIDELIG APPEL TIL PRÆDIKANTER afsnit 5
Kald til et højere mål

Oh, det menneske ville frygte Herren! Oh, hvor de ville elske Herren! Oh, så disse Guds budbringere vil mærke byrden for lidene sjæle! Så vil de ikke længere holde dårlige taler; men de vil have Guds kraft levendegjort i deres sjæle, og deres hjerter (144) ville gløde med ilden fra Guds kærlighed. Ude af ondskaben ville de blive stærke; for de ville være ordets gernings mand. De ville høre Jesu stemme: »se, jeg er med jer alle dage«. Jesus ville blive deres lærer; og ordet de prædiker vil blive levende og kraftfuldt, skarpere end noget toægget sværd, og en skarpsindighed i tankerne og hensigter af hjertet. Efter hvor meget som taleren påskønner den guddommelige nærværelse og ære og tillid Guds kraft, han er anerkendt som arbejder sammen med Gud. Kun i den egenskab bliver han mægtig gennem Gud.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.