There needs to be an elevating, uplifting power, a constant growth in the knowledge of God and the truth, on the part of one who is seeking the salvation of souls. If the minister utters words drawn from the living oracles of God; if he believes in and expects the cooperation of Christ, whose servant he is; if he hides self and exalts Jesus, the world’s Redeemer; his words will reach the hearts of his hearers, and his work will bear the divine credentials. The Holy Spirit must be the living agency to convince of sin. The divine agent presents to the speaker the benefits of the sacrifice made upon the cross; and as the truth is brought in contact with the souls present, Christ wins them to Himself, and works to transform their nature. He is ready to help our infirmities, to teach, to lead, to inspire us with ideas that are of heavenly birth. {TM 144.1}


Vidnesbyrd for prædikanter kapitel 15. 144.     Fra side 144 i den engelske udgave.tilbage

EN HØJTIDELIG APPEL TIL PRÆDIKANTER afsnit 5
Kald til et højere mål

Der behøves en hævene opløftene kraft, en konstant vækst i kendskabet af Gud og sandheden, for deres del som søger sjælenes frelse. Hvis prædikanten udtaler ord taget fra Guds levende orakler; hvis han tror på og forventer Kristi samarbejde, hvis tjener han er; hvis han skjuler sig selv og ophøjer Jesus, verdens forløser; vil hans ord nå tilhørernes hjerter, og hans arbejde vil bære guddommelig legitimation. Helligånden må være det levende organ for at overbevise om synd. Den guddommelige repræsentant overbringer taleren de fordele fra offeret der blev gjort på korset; og idet sandheden er sat i kontakt med de nærværende sjæle, vinder Kristus dem til sig selv, og arbejder på at forandre deres natur. Han er klar til at hjælpe vore svagheder, at lære, at lede, at inspirere os med tanker der er af himmelsk herkomst.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.