How little can men do in the work of saving souls, and yet how much through Christ if they are imbued with His spirit! The human teacher cannot read the hearts of his hearers, but Jesus dispenses the grace that every soul needs. He understands the capabilities of man, his weakness, and his strength. The Lord is working on the human heart, and a minister can be to the souls who are listening to his words a savor of death unto death, turning them away from Christ; or, if he is consecrated, devotional, distrustful of self, but looking unto Jesus, he may be a savor of life unto life to souls who are already under the convicting power of the Holy Spirit, and in whose hearts the Lord is preparing the way for the messages which He has given to the human agent. Thus the heart of the unbeliever is touched, and it responds to the message of truth. “Ye are laborers together with God.” The convictions implanted in the heart, and the enlightenment of the understanding by the entrance of the word, work in perfect harmony. The truth brought before the mind has power to arouse the dormant energies of the soul. The Spirit of God working in the heart cooperates with the working of God through His human instrumentalities. When ministers realize the necessity of thorough reformation in themselves, when they feel that they must reach a higher standard, their influence upon the churches will be uplifting and refining. {TM 144.2}


Vidnesbyrd for prædikanter kapitel 15. 145.     Fra side 145 i den engelske udgave.tilbage

EN HØJTIDELIG APPEL TIL PRÆDIKANTER afsnit 5
Kald til et højere mål

Hvor lidt kan mennesket dog gøre i arbejdet for at frelse sjæle, og alligevel hvor meget ved Kristus hvis vi er gennemsyret af hans Ånd! Den menneskelige lærer kan ikke læse tilhørernes hjerter, men Jesus tildeler den nåde som enhver sjæl behøver. Han forstår menneskets duelighed, hans svaghed, og hans styrke. Herren arbejder på det menneskelige hjerte, og en prædikant kan være for de sjæle der lytter til hans ord en dødens smag (145) indtil døden, og retter dem væk fra Kristus; eller, hvis han helliget, opbyggelig, mistroisk af selvet, men ser på Jesus, kan han være en livets smag til liv for sjæle som er rede under Helligåndenens overbevisene kraft, og i deres hjerter bereder Herren vejen for de budskaber som han har givet til den menneskelige repræsentant. Således er de utroenens hjerter blevet rørt, og det svarer til sandhedens budskab. »Thi Guds medarbejdere er vi.« Overbevisningerne indprentes i hjertet, og oplysningen for forståelse ved ordets adgang, arbejder i fuldstændig harmoni. Sandheden der er bragt for sindet har magt til at vække sjælens slumrende energi. Når Guds Ånd arbejder i hjertet samarbejder dette med Guds arbejde gennem hans menneskelige hjælp. Når prædikanter iværksætter nødvendigheden for gennemgribende reformation for dem selv, når de mærker at de må nå en højere standard, vil deres indflydelse over menighederne blive opløftet og lutret.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.