There is great need that our brethren overcome secret faults. The displeasure of God, like a cloud, hangs over many of them. The churches are weak. Selfishness, uncharitableness, covetousness, envy, evil-surmising, falsehood, theft, robbery, sensuality, licentiousness, and adultery, [See appendix.] stand registered against some who claim to believe the solemn, sacred truth for this time. How can these accursed things be cleansed out of the camp, when men who claim to be Christians are practicing them constantly? They are somewhat careful of their ways before men, but they are an offense to God. His pure eyes see, a witness records, all their sins, both open and secret; and unless they repent and confess their sins before God, unless they fall on the Rock and are broken, their sins will remain charged against them in the books of record. Oh, fearful histories will be opened to the world at the judgment—histories of sins never confessed, of sins not blotted out! Oh, that these poor souls might see that they are heaping up wrath against the day of wrath! Then the thoughts of the heart, as well as the actions, will be revealed. I tell you, my brethren and sisters, there is need of humbling your souls before God. “Cease to do evil,” but do not stop here; “learn to do well.” You can glorify God only by bearing fruit to His glory. {TM 146.1}


Vidnesbyrd for prædikanter kapitel 15. 146.     Fra side 146 i den engelske udgave.tilbage

EN HØJTIDELIG APPEL TIL PRÆDIKANTER afsnit 5
Kald til et højere mål

(146) Der er et stort behov for at vore brødre overvinder hemmelige fejl. Guds mishag, hænger, som en sky, over mange af dem. Menighederne er svage. Selviskhed, ubarmhjertighed, begærlighed, misundelse, onde mistanker, falskhed, tyveri, røveri, sanselighed, tøjlesløshed, og ægteskabsbrud* er noteret mod dem der påberåber sig den højtidelige, indviede sandhed for denne tid. Hvordan kan disse anklagene ting blive renset ud af lejren, når mennesker som påberåber sig at være kristne udøver dem hele tiden? De er i nogen grad omhyggelige i deres metoder overfor mennesker, men de er en krænkelse over for Gud. Hans rene øjne ser, nogle vidnende optegnelser, alle deres synder, både åbenlyse og hemmelige; og medmindre de omvender sig og bekender deres synder over for Gud, med mindre de falder på klippen og brydes, vil deres synder vedblive med at stå i mod dem i optegnelsesbøgerne. Oh, skrækkelige beretninger vil blive åbnet for verden ved dommen - beretninger om synder der aldrig er blevet bekendt, om synder der ikke er blevet udvisket! Oh, så disse stakkels sjæle må se hvad de hober op af vrede til verdens dag! Da vil hjertets tanker, såvel som handlingens, blive åbenbaret. Jeg siger jer, mine brødre og søstre, der er et behov for ydmygelse af jeres sjæle overfor Gud. »Hør op med det onde,« men stop ikke her; »lær det gode«. Du kan kun herliggøre Gud ved at bære frugt til hans herlighed.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.