My brethren, we are living in a most solemn period of this earth’s history. There is never time to sin; it is always perilous to continue in transgression; but in a special sense is this true at the present time. We are now upon the very borders of the eternal world and stand in a more solemn relation to time and to eternity than ever before. Now let every person search his own heart, and plead for the bright beams of the Sun of Righteousness to expel all spiritual darkness and cleanse from defilement. “If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness.” Through faith, irrespective of feeling, Jesus, the Author of our salvation, the Finisher of our faith, will, by His precious grace, strengthen the moral powers, and the sinner may reckon himself “to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ.” Simple faith, with the love of Christ in the soul, unites the believer to God. While toiling in battle as a faithful soldier of Christ, he has the sympathy of the whole loyal universe. The ministering angels are round about him to aid in the conflict, so that he may boldly say, “The Lord is my helper,” “the Lord is my strength and my shield;” I shall not be overcome. “By grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God.” {TM 147.1}


Vidnesbyrd for prædikanter kapitel 15. 148.     Fra side 148 i den engelske udgave.tilbage

EN HØJTIDELIG APPEL TIL PRÆDIKANTER afsnit 5
Kald til et højere mål

Mine brødre vi lever i en meget vigtig periode af denne jords historie. Der er ingen tid til at synde; det er altid farligt at fortsætte med overtrædelser; men på en særlig måde gælder det lige nu. Vi er nu på de store grænser til den evige verden og står nu i et mere vigtigt forhold til tiden og til evigheden end nogen sinde før. Lad nu enhver person søge hans eget hjerte og bed indtrængende for Retfærdighedens Sols klare stråler til at uddrive al åndelig mørke og rense fra besmittelse. »Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os fra al uretfærdighed.« Gennem tro, uden hensyn til følelser, vil Jesus, vor frelses ophav, vor tros fuldender, ved hans værdifulde nåde, styrke den moralske kraft, og synderen må regne sig selv »for døde fra synden og levende fra Gud i Jesus Kristus.« Enkel tro, med Kristi kærlighed i sjælen, forener den troende til Gud. Medens der arbejdes hårdt i (148) kamp som en trofast soldat for Kristus, har han sympati fra hele det tro univers. De forkyndende engle er rundt omkring ham for at bistå i kampen, så han frimodigt kan sige, »Herren er min hjælper«, »min styrke, mit skjold er Herren,« Jeg skal ikke være overvundet. »Thi af nåden er I frelse ved tro; det skyldes ikke jer selv, Guds er gaven.«

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.