Search the Scriptures and Pray in Faith . Will my ministering brethren see that they work circumspectly, that they heed the charge of the apostle Paul to Titus: “Young men likewise exhort to be soberminded. In all things showing thyself a pattern of good works: in doctrine showing uncorruptness, gravity, sincerity, sound speech, that cannot be condemned; that he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say of you”? Titus 2:6-8; read also verses 11-15. {TM 148.2}


Vidnesbyrd for prædikanter kapitel 15. 148.     Fra side 148 i den engelske udgave.tilbage

EN HØJTIDELIG APPEL TIL PRÆDIKANTER afsnit 5
Kald til et højere mål

Søg skrifterne og bed i tro
Vil mine tjenene brødre holde øje med at det de gør er varsomt, så de giver agt på apostelen Paulus´ formaning til Titus: »Forman ligeledes de unge mænd til at være sindige i alle forhold, og vær selv et forbillede i gode gerninger; og vis i din lærergerning uforfalsket renhed, værdighed, sund, upåklagelig forkyndelse, så den, der står os imod, må blive til skamme, fordi han intet ord har at sige om os.« Titus 2, 6-8; læs også versene 11-15.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.