We are God’s servants, and to each of us He has given talents, both natural and spiritual. As children of God, we should be constantly gaining in fitness for the heavenly mansions which Christ told His disciples He was going away to prepare for them. He who lays hold upon the righteousness of Christ may become a perfect man in Christ Jesus. Working from a high standpoint, seeking to follow the example of Christ, we shall grow up into His likeness, possessing more and more refinement. {TM 150.1}


Vidnesbyrd for prædikanter kapitel 15. 150.     Fra side 150 i den engelske udgave.tilbage

EN HØJTIDELIG APPEL TIL PRÆDIKANTER afsnit 5
Kald til et højere mål

(150) Vi er Guds tjenere, og han har givet enhver af os talenter, både naturlige og åndelige. Som Guds børn burde vi hele tiden være iklædt egnethed for de himmelske herskabshuse som Kristus fortalte hans disciple da han drog bort for at berede for dem. Han som tager greb om Kristi retfærdighed kan blive et fuldkomment menneske i Kristus Jesus. Ved at arbejde fra et højt ståsted, prøve at følge Kristi eksempel, skal vi vokse til hans lighed, have mere og mere forædling.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.