Be Courteous . The ministers in our conferences need to walk carefully before God. The apostle’s injunction, “Be courteous,” is greatly needed in their ministering, in watching for souls as those who must give account, in seeking to save the erring. You may be true to principle, you may be just, honest, and religious; but with it all you must cultivate true tenderness of heart, kindness, and courtesy. If a person is in error, be the more kind to him; if you are not courteous, you may drive him away from Christ. Let every word you speak, even the tones of your voice, express your interest in, and sympathy for, the souls that are in peril. If you are harsh, denunciatory, and impatient with them, you are doing the work of the enemy. You are opening a door of temptation to them, and Satan will represent you to them as one who knows not the Lord Jesus. They will think their own way is right, and that they are better than you. How, then, can you win the erring? They can recognize genuine piety, expressed in words and character. If you would teach repentance, faith, and humility, you must have the love of Jesus in your own hearts. The truth you believe is able to sanctify the soul and to fashion and mold the whole man, not only to change his words and deportment, but to abase pride and purify the soul temple from all defilement. {TM 150.3}


Vidnesbyrd for prædikanter kapitel 15. 151.     Fra side 151 i den engelske udgave.tilbage

EN HØJTIDELIG APPEL TIL PRÆDIKANTER afsnit 5
Kald til et højere mål

Vær ydmyge
Prædikanterne i vore konferenser behøver at gå forsigtigt overfor Gud. Apostlenes pålæg, »vær ydmyge« er stærkt påkrævet i deres tjeneste, ved omsorg for de sjæle der kunne sætte dem til regnskab, ved at søge at frelse de vildfarene. Du må være ægte overfor principperne, du må være retfærdig, ærlig og religiøs, men i det hele må du opelske hjertets sande ømhed, venlighed, og ydmyghed. Hvis en person er i vildfarelse, vær mere venlig mod ham, hvis du ikke er beskeden, kan du drive ham væk fra Kristus. Lad et hvert ord du taler, selv din stemmes toneleje, udtrykke din interesse i og sympati for sjælene der er i fare. Hvis du er hård, fordømmene, og utålmodig mod dem, gør du fjendens arbejde. Du åbner en fristelsens dør for dem, og Satan vil fremstille dig for dem som den der ikke kender Herren Jesus. De vil tænke at (151) deres egen måde er rigtig, og at de er bedre end dig. Hvordan kan du da vinde de fejlene? De kan genkende ægte fromhed, udtrykt i ord og karakter. Hvis I ville lære anger, tro, og ydmyghed, må I have Jesu kærlighed i jeres egne hjerter. Sandheden I tror på er i stand til at helliggøre sjælen og danne og forme hele mennesket, ikke kun at forandre hans ord og optræden, men ydmyge stolthed og rense sjælenes tempel fra al besmittelse.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.