This is an age of almost universal apostasy, and those who claim to hold advanced truth mislead the churches when they do not give evidence that their character and works harmonize with the divine truth. The goodness, the mercy, the compassion, the tenderness, the loving-kindness of God are to be expressed in the words, deportment, and character of all who claim to be children of God, especially in those who claim to be messengers sent by the Lord Jesus with the word of life to save the perishing. They are enjoined by the Bible to put away all that is harsh and coarse and rough in their character, and to be grafted into Christ, the living vine. They should bear the same quality of fruit that the vine bears. Thus only can the branch be a true representation of the preciousness of the vine. {TM 151.2}


Vidnesbyrd for prædikanter kapitel 15. 152.     Fra side 152 i den engelske udgave.tilbage

EN HØJTIDELIG APPEL TIL PRÆDIKANTER afsnit 5
Kald til et højere mål

Det er en tid med næsten universalt frafald, og dem der påberåber at holde den fremadskridende sandhed fejlleder menighederne når de ikke giver det vidnesbyrd så deres karakter og gerning harmoner med den guddommelige sandhed. Guds godhed, barmhjertighed, medlidenhed, blidhed, og elskene venlighed skal udtrykkes i ord, optræden, og karakter af alle som påberåber sig at være Guds børn, især hos dem der påberåber sig at være budbringere sendt af Herren Jesus med livets ord for at frelse de fortabte. De er påbudt af Bibelen at tage alt det som er hårdt og råt og primitivt i deres karakter væk, og være podet ind i Kristus, den levende (152) vin. De burde bære den samme frugtkvalitet som vinen bærer. Således kan kun grenen blive en sand fremstilling af vinens kostbarhed.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.