Christ came to our world to reveal the Father amid the gross darkness of error and superstition which then prevailed. The disciples of Christ are to represent Him in their everyday life, and thus the true light from heaven will shine forth in clear, steady rays to the world; thus a character is revealed entirely different from that which is seen in those who do not make the word of God their guide and standard. A knowledge of God must be preserved amid the darkness that covers the world and the gross darkness that envelops the people. Age after age the pure character of Christ has been misrepresented by those who claimed to be believers in Him and in the word of God. Hardness of heart has been cultivated. Love and kindness and true courtesy have been fast disappearing from ministers and churches. What can the universe of God think of this? Those who claim to be representatives of Christ show rather the hardness of heart which is characteristic of Satan, which made him unfit for heaven, unsafe to be there. And just so it will be with those who know the truth and yet close the door of the heart against its sanctifying power. “It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe.” The servants of Christ are not only to be instruments through the preaching of Jesus to lead men to repentance, but they are to continue their watchcare and interest by keeping before the people, by precept and example, the Lord and Saviour Jesus Christ. They are to sanctify themselves that their hearers also may be sanctified. Thus all will grow in godliness, going on from grace to grace, until the ambassador for God can present every man perfect in Christ Jesus. Then the ministerial office will be seen in its true, sacred character. {TM 152.1}


Vidnesbyrd for prædikanter kapitel 15. 153.     Fra side 153 i den engelske udgave.tilbage

EN HØJTIDELIG APPEL TIL PRÆDIKANTER afsnit 5
Kald til et højere mål

Kristus kom til verden for at åbenbare Faderen iblandt det store mørke af vildfarelse og overtro som fik overhånd. Kristi disciple skal fremstille ham i deres hverdagsliv, og således vil det sande lys fra himlen skinne frem i klare uafbrudte stråler til verden. Således er karakteren åbenbaret helt anderledes fra hvad vi har set hos dem der ikke gør Guds ord til deres vejleder og norm. Et gudskendskab må være beskyttet midt i mørket der omgiver verden og det store mørke der indhyller folket. Tid efter anden har den rene Kristi karakter været misrepræsenteret af dem der påberåber at tro ham og Guds ord. Hjertets hårdhed har været dyrket. Kærlighed og venlighed og sand opmærksomhed er hurtigt forsvundet fra prædikanter og menigheder. Hvad kan Guds univers tænke ved dette? Dem som påberåber sig at være Kristus repræsenterene viser snarere hjertets hårdhed som er karakteristisk for Satan, som gjorde ham uegnet til himlen, og farlig at have der. Og netop sådan vil det blive med der dem kender sandheden og stadig lukker hjertets dør for dens helliggørende kraft. Gud besluttede, »ved prædikenens dårskab at frelse dem, som tror.« Kristi tjenere skal ikke kun være instrumenter ved at prædike om Jesus for at lede folk til omvendelse, men de må fortsætte deres vagt og interesse ved at holde Herren og Frelseren Jesus Kristus frem for folket, ved forskrift og eksempel. De skal helliggøre dem selv så deres tilhørere også må blive helliggjort. Således vil alle vokse i godhed, gå fra nåde til (153) nåde, indtil Guds ambassadør fuldstændigt kan bringe ethvert menneske ind i Jesus Kristus. Da vil det tjenene embede blive set i dets sande og indviede karakter.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.