A Lowered Standard . But the standard of the ministry has been greatly lowered, and the Minister of the true sanctuary is misrepresented before the world. God is ready to accept men as His colaborers, and to make them the light of the world, agents through whom He can graciously infuse light into the understanding. If the men who bear the message have not Christ abiding in them, if they are not true,—and some are not,—may the Lord awaken them from their deception before it shall be too late. God wants men to be tenderhearted, compassionate, and to love as brethren. Jesus is waiting for them to open the door, that He may come in and infuse into their hearts the warmth of His love, His goodness, His tender compassion; that the worker may in all his connection with humanity reveal the Saviour to the world. {TM 153.1}


Vidnesbyrd for prædikanter kapitel 15. 153.     Fra side 153 i den engelske udgave.tilbage

EN HØJTIDELIG APPEL TIL PRÆDIKANTER afsnit 5
Kald til et højere mål

En lavere standard
Men standarden for prædikant virksomheden er blevet stærkt forringet og den sande helligdoms prædikant er dårligt fremstillet for verden. Gud er rede til at tage imod mennesker som hans repræsentanter, og gøre dem til lys for verden, repræsentanter ved hvem han nådigt kan indgyde lys til forståelse. Hvis mennesker som har budskabet ikke har Kristus blivende i dem, hvis de ikke er sande, - for nogle er det ikke,- kan Herren vække dem fra deres bedrag før det bliver for sent. Gud ønsker at mennesker skal være gode, medlidende, og elske som brødre. Jesus venter på dem for at åbne døren, så han kan komme ind og indgyde i deres hjerter hans varme, hans godhed, hans ømme medlidenhed; så arbejderen i al sin berøring med mennesker kan vise Frelseren til verden.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.