Ministers too often act the part of critics, showing their aptness and sharpness in controversy. Sabbath after Sabbath passes away, and scarcely an impression of the grace of Christ is made upon the hearts and minds of the hearers. Thus the ministry comes to be regarded as unimportant. All heaven is working for the salvation of sinners; and when the poorest of the human family comes with repentance to his Father, as did the prodigal son, there is joy among the heavenly host. There is warmth and courtesy and love in heaven. Let ministers go before God in prayer, confessing their sins, and with all the simplicity of a little child ask for the blessings that they need. Plead for the warmth of Christ’s love, and then bring it into your discourses; and let no one have occasion to go away and say that the doctrines you believe unfit you for expressing sympathy with suffering humanity—that you have a loveless religion. The operations of the Holy Spirit will burn away the dross of selfishness, and reveal a love which is tried in the fire, a love that maketh rich. He who has these riches is in close sympathy with Him who so loved us that He gave His life for our redemption. {TM 153.2}


Vidnesbyrd for prædikanter kapitel 15. 154.     Fra side 154 i den engelske udgave.tilbage

EN HØJTIDELIG APPEL TIL PRÆDIKANTER afsnit 5
Kald til et højere mål

Prædikanter optræder ofte som kritikere, der ofte viser deres tilbøjelighed til stejlhed i stridigheder. Sabbat efter sabbat går, og næsten intet indtryk af Kristi nåde er gjort på tilhørernes hjerter og sind. Således vil prædikantvirksomheden gå hen og blive betragtet som mindre vigtig. Hele himlen arbejder på syndernes frelse; og når den mest trængende af den menneskelige slægt kommer med anger til hans Fader, som den fortabte Søn, er der glæde i den himmelske hær. Der er varme, ydmyg høflighed og kærlighed i himlen. Lad prædikanter gå til Gud i bøn, og bekende deres synder, og med et lille barns enfoldighed spørge efter de velsignelser de behøver. Bed indtrængende om Kristi (154) kærligheds varme, og bring den da ind i jeres prædikener; og lad ingen få anledning til at gå og sige at den lære I tror ikke sætter jer i stand til at udtrykke sympati for de lidene mennesker - så I har en kærlighedsløs religion. Helligåndens virksomheder vil brænde selviskhedens affald bort, og åbenbare en kærlighed der er prøvet i ilden, en kærlighed som gør rig. Han som har disse rigdomme er i tæt harmoni med ham der elskede os at han gav sit liv for vor forløsning.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.