Give Not Glory to Man . Paul, when speaking to the Corinthians, says, “We have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God, and not of us.” This is what Christ taught His disciples: “Without Me ye can do nothing.” Paul would impress upon the minds of the ministers and people the reason why the gospel was committed to weak and erring men—that man might not receive the honor due to God only, but that God might receive all the glory. The ambassador is not to congratulate himself and take to himself the honor of success, or even to divide the honor with God, as if by his own power he had accomplished the work. Elaborate reasoning or argumentative demonstrations of doctrines seldom impress upon the hearer the sense of his need and his peril. Simple, brief statements, from a heart made soft and sympathetic by the love of Christ, will be as the grain of mustard seed, to which Christ Himself likened His utterances of divine truth. He throws into the soul the vital energy of His Spirit, to make the seed of truth germinate and bear fruit. {TM 154.1}


Vidnesbyrd for prædikanter kapitel 15. 154.     Fra side 154 i den engelske udgave.tilbage

EN HØJTIDELIG APPEL TIL PRÆDIKANTER afsnit 5
Kald til et højere mål

Giv ikke ære til mennesker
Da Paulus talte til Korinterne, sagde han, »Men denne skat har vi i lerkar, for at den overvældende kraft må være fra Gud og ikke fra os selv.« Det var hvad Kristus lærte disciplene: »thi skilt fra mig kan I slet intet gøre.« Paulus ville indprente i prædikanternes og folks sind at grunden til hvorfor evangeliet var overdraget til svage og fejlene mennesker, så mennesker ikke bare kunne få den ære der tilkommer Gud, men så Gud kunne modtage hele æren. Ambassadøren skal ikke give sig selv ære og påtage sig selv succesens ære, eller endda dele æren med Gud, som om han ved sin egen kraft har fuldført arbejdet. Udførlige fornuftslutninger eller doktriners stridslystne påvisninger giver sjældent indtryk på tilhørernes sans for hans behov og hans fare. Enkle, kortfattede meddelser, fra et hjerte der er gjort blødt og medfølende ved Kristi kærlighed, vil blive som senneps kornets sæd, med hvilket Kristus selv sammenlignede hans udtalelser om guddommelig sandhed. Han sætter sin Ånds sunde kraft ind i sjælen for at få sandhedens sæd til at spire og bære frugt.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.