Cultivate Faith and Love . There is a sad neglect of reading the Bible and searching it with humble hearts for yourselves. Take no man’s explanation of Scripture, whatever his position, but go to the Bible and search for the truth yourselves. After hearing Jesus, the Samaritans said, “Now we believe, not because of thy saying: for we have heard Him ourselves, and know that this is indeed the Christ, the Saviour of the world.” There is the mine of truth. Sink the shaft deep, and you will possess that knowledge which is of highest value to you. Many have become lazy and criminally neglectful in regard to the searching of the Scriptures, and they are as destitute of the Spirit of God as of the knowledge of His word. We read in the Revelation made to John, of some who had a name to live while they were dead. Yes, there are many such among us as a people, many who claim to be alive, while they are dead. My brethren, unless the Holy Spirit is actuating you as a vital principle, unless you are obeying its prompting, depending on its influences, laboring in the strength of God, my message to you from God is: “You are under a delusion which may prove fatal to your souls. You must be converted. You must receive light before you can give light. Place yourselves under the bright beams of the Sun of Righteousness.” Then you can say with Isaiah, “Arise, shine; for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee.” You must cultivate faith and love. “The Lord’s hand is not shortened, that it cannot save; neither His ear heavy, that it cannot hear.” Seek the Lord. Rest not until you know that Christ is your Saviour. {TM 155.1}


Vidnesbyrd for prædikanter kapitel 15. 156.     Fra side 156 i den engelske udgave.tilbage

EN HØJTIDELIG APPEL TIL PRÆDIKANTER afsnit 5
Kald til et højere mål

Opelsket Tro og kærlighed
Der er en sørgelig forsømmelse på Bibellæsning og søgning for sig selv i den med ydmygt hjerte. Tag ikke imod noget menneskes udlægning af skriften, uanset hans stilling, men gå til Bibelen og søg i den for dig selv. Efter at have hørt Jesus, sagde samaritanerne, »Nu er det ikke længer på grund af din tale, vi tror; thi vi har selv hørt ham og ved nu, at han i sandhed er verdens Frelser.« Der er sandhedens guldgrube. Træng ned i det store dyb, og du vil besidde det kendskab som er af højest værdi for dig. Mange er blevet dovne og forbryderisk ligegyldige med hensyn til at søge i skrifterne, og de er som fattige for Guds Ånd og for kendskabet til hans ord. Vi læser i Åbenbaringen, der blev fremstillet for Johannes, om nogle som havde et navn at leve efter når de var døde. Ja, der er mange af dem blandt os som et folk, mange som påberåber sig at være levende, når de er døde. Mine brødre, medmindre Helligånden påvirker jer som en levende bestanddel, medmindre I lyder dens tilskyndelse, gør jer afhængige af dens indflydelse og arbejder i Guds styrke, er mit budskab til jer fra Gud: "I er under et bedrag som kan vise sig at være skæbnesvanger for jeres sjæle. I må blive omvendte. I må modtage lys før i kan give lys. Sæt (156) jer selv under retfærdighedens sols klare stråler." Da kan I sige sammen med Esajas, »Gør dig rede, bliv lys, thi dit lys er kommet, Herrens herlighed er oprundet over dig.« I må opelske tro og kærlighed. »For kort til at frelse er ej Herrens arm, hans øre er ikke for sløvt til at høre.« Søg Herren. Bliv der indtil du ved at Kristus er din Frelser.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.