I wish you, my brethren, to bear in mind that Bible religion never destroys human sympathy. True Christian courtesy needs to be taught and acted, to be carried into all your intercourse with your brethren and with worldlings. There is need of far more love and courtesy in our families than is now revealed. When our ministering brethren shall drink in the spirit of Christ daily, they will be truly courteous, and will not consider it weakness to be tenderhearted and pitiful, for this is one of the principles of the gospel of Christ. Christ’s teaching softened and subdued the soul. The truth received into the heart will work a renovation in the soul. Those who love Jesus will love the souls for whom He died. The truth planted in the heart will reveal the love of Jesus and its transforming power. Anything harsh, sour, critical, domineering, is not of Christ, but proceeds from Satan. Coldness, heartlessness, want of tender sympathy, are leavening the camp of Israel. If these evils are permitted to strengthen as they have done for some years in the past, our churches will be in a deplorable condition. Every teacher of the truth needs the Christlike principle in his character. There will be no frowns, no scolding, no expressions of contempt, on the part of any man who is cultivating the graces of Christianity. He feels that he must be a partaker of the divine nature, and he must be replenished from the exhaustless fountain of heavenly grace, else he will lose the milk of human kindness out of his soul. We must love men for Christ’s sake. It is easy for the natural heart to love a few favorites, and to be partial to these special few; but Christ bids us love one another as He has loved us. “The wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality, and without hypocrisy. And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace.” {TM 156.1}


Vidnesbyrd for prædikanter kapitel 15. 157.     Fra side 157 i den engelske udgave.tilbage

EN HØJTIDELIG APPEL TIL PRÆDIKANTER afsnit 5
Kald til et højere mål

Jeg ønsker, mine brødre, at I må have det i tankerne, at bibelreligion aldrig må ødelægge menneskelig forståelse. Sand kristen belevenhed behøver at blive oplært og ført ud i livet, og at den må tages med i alle jeres samkvem med jeres brødre og med verdslige. Der er et behov for langt mere kærlighed og høflighed i vore familier end der nu vises. Når vore tjenende brødre skal dagligt drikke af Kristi Ånd vil de blive sande venlige, og vil ikke betragte det som en svaghed at være kærlige og medlidende, for det er en af grundsætningerne i Kristi evangelium. Kristi lære blødgør og undertrykker sjælen. Sandheden der er modtaget i hjertet vil udføre en fornyelse i sjælen. Den som elsker Jesus vil elske sjælene han døde for. Med sandheden plantet i hjerterne vil Kristi kærlighed og dens omdannene kraft åbenbares. Det som er hårdt, bittert, og dominerende, er ikke af Kristus, men kommer fra Satan. Kulde, hjerteløshed og varsom medfølelse, bor i Israels lejr. Hvis det tillades at disse onder styrkes som det er blevet i nogle af de tidligere år, vil vore menigheder blive i en elendig tilstand. Enhver lærer af sandheden behøver Kristi lig bestanddele i hans karakter. Der vil ikke være nogen mørke miner, ingen udskælden, ingen udtryk af foragt, på nogen måde, af nogen mennesker som opelsker kristenhedens gunst. Han føler at han må være en deltager af den guddommelige natur, og at han må være fyldt op fra de uudtømmelige kilder af himmelsk nåde, (157) ellers vil han miste den menneskelige godheds mælk fra sin sjæl. Vi må elske mennesker for Kristi skyld. Det er let for det naturlige hjerte at elske nogle få foretrukne, og tage parti for disse, men Kristus påbyder os at elske hverandre som han elskede os. »Men visdommen ovenfra er først og fremmest ren og dernæst fredselskende, mild, hensynsfuld, fyldt med barmhjertighed og gode frugter, fri for partiskhed og hykleri. Og retfærdighed er frugt af en sæd, der sås i fred til gavn for dem, som stifter fred.«

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.