By faith let us look upon the rainbow round about the throne, the cloud of sins confessed behind it. The rainbow of promise is an assurance to every humble, contrite, believing soul, that his life is one with Christ, and that Christ is one with God. The wrath of God will not fall upon one soul that seeks refuge in Him. God Himself has declared, “When I see the blood, I will pass over you.” “The bow shall be in the cloud; and I will look upon it, that I may remember the everlasting covenant.” {TM 157.2}


Vidnesbyrd for prædikanter kapitel 15. 157.     Fra side 157 i den engelske udgave.tilbage

EN HØJTIDELIG APPEL TIL PRÆDIKANTER afsnit 5
Kald til et højere mål

Lad os ved tro se på regnbuen rundt om tronen, og skyen af synder der er bekendt bag ved den. Løftets regnbue er en forsikring til enhver ydmyg, angerfuld, troende sjæl, så hans liv er ét med Kristus, og at Kristus er ét med Gud. Guds vrede vil ikke falde over en sjæl der søger tilflugt i ham. Gud selv har erklæret, »jeg vil se blodet og gå eder forbi;« »Når buen da står i skyerne, vil jeg se hen til den og ihukomme den evige pagt.«

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.