Many of the Jews came and listened as Christ revealed the mysteries of salvation, but they came not to learn; they came to criticize, to catch Him in some inconsistency, that they might have something with which to prejudice the people. They were content with their knowledge, but the children of God must know the voice of the true Shepherd. Is not this a time when it would be highly proper to fast and pray before God? We are in danger of variance, in danger of taking sides on a controverted point; and should we not seek God in earnestness, with humiliation of soul, that we may know what is truth?—The Review and Herald, February 18, 1890. {TM 158.1}


Vidnesbyrd for prædikanter kapitel 15. 158.     Fra side 158 i den engelske udgave.tilbage

EN HØJTIDELIG APPEL TIL PRÆDIKANTER afsnit 5
Kald til et højere mål

Mange af jøderne kom og lyttede da Kristus åbenbarede frelsens hemmeligheder, men de kom ikke for at lære; de kom for at kritisere, for at bringe ham ud i selvmodsigelse, så de kunne have noget at skade folket med. De var tilfreds med deres kundskab, men Guds børn må kende stemmen på den sande Hyrde. Er dette ikke en tid hvor det vil være helt korrekt at faste og bede overfor Gud? Vi er i fare for at komme i strid, i fare for at tage side på et stridbart punkt; og skulle vi ikke søge Gud i alvor, i sjælens ydmyghed, så vi må vide hvad der sandt? - Review and Herald, 18.februar 1890.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.