Take heed lest by your example you place other souls in peril. It is a terrible thing to lose our own soul, but to pursue a course that will cause the loss of other souls is still more terrible. That our influence should be a savor of death unto death is a terrible thought, and yet it is possible. With what earnestness, then, we should guard our thoughts, our words, our habits, our dispositions. God calls for personal holiness. Only by revealing the character of Christ can we cooperate with Him in saving souls.—The Review and Herald, December 22, 1904. {TM 158.2}


Vidnesbyrd for prædikanter kapitel 15. 158.     Fra side 158 i den engelske udgave.tilbage

EN HØJTIDELIG APPEL TIL PRÆDIKANTER afsnit 5
Kald til et højere mål

Tag jer i agt ved jeres eksempler for ikke at sætte andre sjæle i fare. Det er en forfærdelig ting at miste vores egen sjæl. Men at stræbe efter en bane der vil forårsage tab af andre sjæle er endnu mere forfærdeligt. At vor indflydelse skulle være en dødens smag er en forfærdelig tanke, og det er stadig muligt. Men med hvilken alvor skulle vi da ikke vogte vore tanker, vore ord, vore vaner, og vore tilbøjeligheder. Gud kalder på personlig hellighed. Kun ved at åbenbare Kristi karakter kan vi samarbejde med ham for at frelse sjæle. - Review and Herald, 22. december, 1904

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.