At jeg må kende ham kapitel 320. 320.     Fra side i den engelske udgave.tilbage

14. november - Om at handle med Guds gaver

Forretningsmanden må optræde på en måde, hvorved hans Herre kan blive æret på grund af hans retskaffenhed. Han må tage sin gudsfrygt med ind i alt, hvad han foretager sig, og åbenbare Kristi ånd for mennesker. Håndværkeren bør være en flittig og redelig repræsentant for ham, som arbejdede under ringe kår i Judæas byer. Enhver, der nævner Kristi navn, bør arbejde således, at mennesker ser hans gode gerninger og derved kommer til at ære hans skaber og frelser. .....

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.