Barnet i hjemmet kapitel 44. 240.     Fra side 248 i den engelske udgave.tilbage

44. kapitel - Udøvelse af disciplin og revselse

Somme tider synes alting at gå galt i familiekredsen. Alle er vrantne og ser triste og ulykkelige ud. Forældrene skyder skylden på deres stakkels børn og synes, de er meget ulydige og uregerlige, ja, de værste børn i verden, skønt de selv er årsag til forstyrrelsen. Gud forlanger, at de skal øve selvkontrol. De bør forstå, at når de giver efter for utålmodighed og irritabilitet, påfører de andre lidelse. Deres omgivelser bliver påvirket af den ånd, de lægger for dagen, og hvis disse igen viser det samme sind, bliver det hele værre.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.