Barnet i hjemmet kapitel 44. 238.     Fra side 244 i den engelske udgave.tilbage

44. kapitel - Udøvelse af disciplin og revselse

Hvis jeres børn er ulydige, bør de irettesættes. . . . Gå afsides, før I sætter dem i rette, og bed Herren om at formilde jeres børns hjerter og give jer visdom til at tage jer af dem. Jeg har aldrig oplevet, at denne metode slog fejl. I kan ikke få et barn til at forstå åndelige ting, når hjertet er i voldsom sindsbevægelse.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.