Barnet i hjemmet kapitel 44. 241.     Fra side 249 i den engelske udgave.tilbage

44. kapitel - Udøvelse af disciplin og revselse

Når barnet forsømmer noget. - Når du beder dit barn om at gøre en bestemt ting, og det siger: » Det skal jeg nok«, men lader være med at gøre det, så må du ikke lade sagen blive ved det. Du må kræve barnet til regnskab for denne forsømmelse. Hvis du ikke tager notits af det, opdrager du barnet til forsømmelighed og utroskab. Gud har givet hvert eneste barn en gerning at gøre. Børnene skal adlyde deres forældre; De skal hjælpe til med at bære hjemmets byrder og ansvar; og når de forsømmer at gøre det, de er sat til, skal de kræves til regnskab, og det må forlanges, at de udfører det.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.