Barnet i hjemmet kapitel 44. 244.     Fra side 252 i den engelske udgave.tilbage

44. kapitel - Udøvelse af disciplin og revselse

Som den sidste udvej. - Mange gange vil du opdage, at hvis du taler venligt med dem, vil du ikke have nødig at straffe dem. Og en sådan fremgangsmåde vil give dem tillid til dig. Du vil blive deres fortrolige. De vil komme og sige til dig: »Jeg gjorde noget forkert i dag ved den lejlighed, og jeg ønsker, at du skal tilgive mig og bede Gud om at tilgive mig.« Jeg har oplevet disse optrin, og derfor ved jeg det. . . . Jeg er taknemmelig over, at jeg, da de gjorde noget forkert, havde mod til at behandle dem med bestemthed, bede med dem og fremholde Guds ords krav for dem. Jeg er glad for, at jeg fremholdt løfterne til den, der sejrer, for dem og den belønning, der tilbydes dem, som er tro.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.