Barnet i hjemmet kapitel 44. 238.     Fra side 245 i den engelske udgave.tilbage

44. kapitel - Udøvelse af disciplin og revselse

Undervis dem tålmodigt. - Somme tider er de nødt til at blive straffet, men gør det aldrig på en sådan måde, at de føler, at de er blevet straffet i vrede. Derved gør I bare ondt værre. Forældrene kan undgå mange uheldige mellemværender i familiekredsen, hvis de vil følge Herrens plan for opdragelsen af deres børn.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.