Barnet i hjemmet kapitel 44. 246.     Fra side 255 i den engelske udgave.tilbage

44. kapitel - Udøvelse af disciplin og revselse

Før du forårsager dit barn fysisk smerte, vil du, hvis du er en kristen fader eller moder, åbenbare den kærlighed, du har til den fejlende. Når du sammen med dit barn bøjer dig for Gud, vil du for den medlidende frelser fremholde hans egne ord: »Lad de små børn komme til mig; dem må I ikke hindre; thi Guds rige hører sådanne til.« Mark. 10, 14. Denne bøn vil føre englene til din side. Dit barn vil ikke glemme disse erfaringer, og Guds velsignelse vil hvile over en sådan undervisning og lede det til Kristus. Når børnene forstår, at deres forældre prøver på at hjælpe dem, vil de sætte deres kræfter ind på de rigtige steder.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.