Barnet i hjemmet kapitel 44. 247.     Fra side 256 i den engelske udgave.tilbage

44. kapitel - Udøvelse af disciplin og revselse

Efter at de havde været overladt til sig selv et stykke tid, ville de komme til mig med det. »Godt,« sagde jeg, »vi vil vente til i aften.« På det tidspunkt havde vi så en bedestund, og der fortalte jeg dem, at de havde såret deres egen sjæl og bedrøvet Guds Ånd ved deres forkerte handlemåde.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.