Barnet i hjemmet kapitel 44. 238.     Fra side 245 i den engelske udgave.tilbage

44. kapitel - Udøvelse af disciplin og revselse

Forældrene må være under Guds tugt. - Mødre, uanset hvor provokerende jeres børn kan være i deres uvidenhed, så bliv ikke utålmodige. Oplær dem tålmodigt og kærligt. Vær bestemte over for dem. Lad ikke Satan herske over dem. Tugt dem kun, når I selv er under Guds tugt. Kristus vil blive sejrherren i jeres børns tilværelse, hvis I vil lære af ham, som er sagtmodig og ydmyg, ren og ubesmittet.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.