Barnet i hjemmet kapitel 44. 248.     Fra side 257 i den engelske udgave.tilbage

44. kapitel - Udøvelse af disciplin og revselse

Bibelen giver anvisning på, hvorledes børn skal behandles. Her kan forældrene, hvis de ønsker det, finde retningslinier for oplæringen og opdragelsen af deres børn, så de ikke behøver at komme galt af sted. . . . Når Bibelens vejledning bliver fulgt, vil forældrene hyppigere bruge tugtens ris i stedet for at være grænseløst overbærende med deres børn. I stedet for at være blinde for deres fejl og trodsige natur og kun have sans for deres gode sider vil de have en klar dømmekraft og betragte disse ting i Bibelens lys. De vil være klar over, at de skal styre deres børn på den rette måde.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.