Barnet i hjemmet kapitel 44. 249.     Fra side 257 i den engelske udgave.tilbage

44. kapitel - Udøvelse af disciplin og revselse

Efter at I trofast har gjort jeres pligt over for jeres børn, bring dem da til Gud og bed ham om at hjælpe jer. Fortæl ham, at I har udført jeres del, og bed derpå i tro Gud om at gøre sin del, det som I ikke kan gøre. Bed ham om at dæmpe deres tilbøjeligheder og gøre dem milde og venlige ved sin Helligånd. Han vil høre jeres bøn. Han vil hellere end gerne besvare jeres bønner. Gennem sit ord har, han pålagt jer at irettesætte jeres børn »uden at skåne dem på grund af deres gråd« (Ordsp. 19, 18 efter engelsk oversættelse), og vi må give agt på hans ord om disse ting.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.