Barnet i hjemmet kapitel 48. 276.     Fra side 286 i den engelske udgave.tilbage

48. kapitel - Barnets reaktion

Når rimelige rettigheder nægtes. - Hvis fædrene og mødrene ikke selv har haft en lykkelig barndom, hvorfor skal de så kaste en skygge over deres børns tilværelse, fordi de selv er gået glip af så meget? Faderen kan mene, at dette er den eneste sikre vej at følge; men han bør huske, at ikke alle sind er ens indrettet, og at jo større anstrengelser der gøres for at holde igen, des mere ustyrligt bliver ønsket om at få det, som nægtes, og resultatet bliver ulydighed mod forældrenes myndighed, Faderen vil sørge over det, han betragter som sin søns egensindige handlemåde, og han vil føle sig tung om hjertet over dennes oprør. Men ville det ikke være godt for ham at overveje den kendsgerning, at den egentlige årsag til sønnens ulydighed var hans egen uvilje til at føje ham i det, som ikke var synd, Faderen synes, at sønnen har fået tilstrækkelig grund til ikke at gøre det, når han har forbudt ham det. Men forældrene bør huske, at deres børn er intelligente væsener, og de bør behandle dem, ligesom de selv ville ønske at blive behandlet.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.