Genløsningens historie kapitel 25. 199.     Fra side 479 i den engelske udgave.tilbage

Kristi første komme

Satan forsøgte sig med diskussion med Jesus om Han var Guds Søn. Hen henviste til Sin svage og lidende tilstand og forsikrede hovmodigt at han var stærkere end Jesus. Men de ord der blev sagt fra himlen, »Dette er Min Søn den elske, i hvem Jeg har velbehag« (Lukas 3,22), var nok til at støtte Jesus gennem alle Hans lidelser. Jeg så at Kristus ikke har noget at gøre med at overbevise Satan om Hans kraft eller det at han er verdens Frelser. Satan har beviser nok for Guds Søns ophøjede stade og myndighed. Han blev udelukket af himlen fordi han ikke ville bøje sig for Kristi autoritet.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.