Genløsningens historie kapitel 25. 199.     Fra side 480 i den engelske udgave.tilbage

Kristi første komme

For at vise sin magt første Satan Jesus til Jerusalem og satte Ham på templets tinde og fristede Ham der til at bevise at Han var Guds Søn, og kaste Sig ned fra den svimlende højde. Satan kom med de inspirerede ord: »Thi der står skrevet: »Han skal give sine engle befaling om dig, at de skal vogte dig;« og: »de skal bære dig på hænder, for at du ikke skal støde din fod på nogen sten.« Jesus svarede og sagde til ham: »Der er sagt«, »Du må ikke friste Herren din Gud.« Lukas 4,10-12. Satan ønskede at få Jesus til at påtage sig Sin Faders barmhjertighed og risikere Sit liv, før Hans mission blev opfyldt. Han håbede at frelsesplanen ville slå fejl; men planen var blevet lagt for dybt til at Satan kunne kuldkaste og ødelægge den.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.