Genløsningens historie kapitel 25. 199.     Fra side 481 i den engelske udgave.tilbage

Kristi første komme

Kristus er eksempel for alle kristne. Når de fristes, eller deres rettigheder diskutteres, bør de bære tålmodigt over. De må ikke føle at de har ret til at kalde på Herren for at vise Hans magt, så de kan få sejr over deres fjender, medmindre Gud direkte bliver æret eller forherliget derved. Hvis Jesus kastede Sig selv du fra templets tinde, ville det ikke have forherliget Hans far, for ingen andre end satan og Guds engle ville være vidne til dette. Og det ville være at friste Herren, at udvise Hans magt mod Hans bitreste fjende. Det ville have været underdanighed mod ham som Jesus kom for at besejre.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.