Genløsningens historie kapitel 25. 200.     Fra side 483 i den engelske udgave.tilbage

Kristi første komme

Satan viste Jesus verdens riger i sit mest tiltrækkende lys. Hvis Jesus ville tilbede ham der, gav han afkald på sit krav på jordens besiddelser. Hvis frelsesplanen skulle gennemføres og Jesus skulle dø for at genløse menneskene, vidste Satan at hans egen mangt måtte begrænses og til sidst borttages, og at han vil blive udslettet. Derfor var det hans velovervejede plan at om muligt forhindre fuldbyrdelsen af det store værk som Guds Søn havde begyndt. Hvis planen om menneskets genløsning sviger, vil Satan betvinge det rige som han har gjort krav på. Og hvis det lykkes for ham, vil han bilde sig selv ind at han vil kunne regere imod himlens Gud.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.