Genløsningens historie kapitel 25. 196.     Fra side 471 i den engelske udgave.tilbage

Kristi første komme

Hans fødsel var uden verdslig glans. Han blev født i en stald og svøbt i en krybbe; alligevel blev Hans fødsel æret langt over hvad noget menneskebarn blev. Engle fra himlen informerede hyrderne om Jesu komme, og lys og herlighed fra Gud ledsagede deres vidnesbyrd. Den himmelske hær slog på deres harper og ærede Gud. De bebudede sejrrigt Guds Søns komme til en falden verden for at fuldføre genløsningsarbejdet, og bringe fred, lykke og evigt liv til menneskene ved Sin død. Gud ærede Sin Søns komme. Engle tilbad Ham.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.