Genløsningens historie kapitel 25. 196.     Fra side 473 i den engelske udgave.tilbage

Kristi første komme

Johannes var ikke sikker på at det var Frelseren som kom for at blive døbt af ham i Jordan. Men Gud havde lovet ham et tegn hvorved han kendte Guds Lam. Dette tegn blev givet da den himmelske due hvilede på Jesus og Guds herlighed skinne omkring ham. Johannes rakte sin hånd ud, pegede på Jesus, og råbte med høj røst: »Se Guds lam, som bærer verdens Synd!« Joh. 1,29.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.